Sage & Palo Santo - The Chilling Home

SagePalo Santo nằm trong bộ môn Smudge Kits (xông thanh lọc). Đây là loại gỗ, thảo mộc mang năng lượng được người phương Tây sử dụng hàng trăm thế kỷ nay trong các nghi thức cầu phúc bởi Sage và Palo Santo đại diện cho sức mạnh thanh tẩy, bảo vệ và hiện thực hóa những mong cầu, thu hút năng lượng tích cực.

Phụ kiện

Các phụ kiện hữu ích giúp bạn dùng Sage & Palo Santo có "gu" hơn

Trang chủ

Tư vấn

Gọi điện

0

Giỏ hàng